Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Dom a záhrada v duchu permakultúry

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 05.10.2012 - 07.10.2012

Predbežný program úvodného kurzu:

Lektor: Patricia Černáková

 

5. 10. - Piatok:

12:00 – 13:00 - príchod a ubytovanie

13:00 – privítanie a predstavenie okolia Mašekovho mlyna s výkladom pána Demeša

14:00 – otvorenie kurzu

15:00 – 19:00 - začiatok teoretických lekcií

19:00 - večera

 

6. 10. - Sobota:

8:00 – 8:30 – raňajky

8:45 – teoretické lekcie

13:00 – obed, voľno do 15:15

15:15 – 18:00 – praktické lekcie (výsadba, realizácia záhonov, kompostoviska, zelenej strechy)

18:30 – 19:00 – večera

20:00 – 22:00 – dobrovoľný večerný program, diskusie, premietanie vzdelávacích filmov

 

7. 10. - Nedeľa:

8:00 – 8:30 raňajky

8:45 – teoretické a praktické lekcie

13:00 – 13:30 obed

14:00 – 17:00 exkurzia do Arboréta Mlyňany

18:00 – záver kurzu

 

Lekcie kurzu sa budú týkať nasledovných oblastí:

- Permakultúrna etika a jej uplatnenie pri tvorbe záhrad

- Aplikácia permakultúrnych princípov pri dizajnovaní

- Pôda – ochrana a budovanie

- Voda – hospodárenie s vodou /šetrenie, čistenie, využitie/

- Rastliny – biologická ochrana rastlín, lesné záhrady, vetrolamy

- Zvieratá – drobné zvieratá v prírodnej záhrade

- Dom – ekologické postupy realizácie stavby, alternatívne technológie pre domácnosť

- Dom a záhrada – vytváranie systémových permakultúrnych riešení pre komplex domu a záhrady

- Doplnenie o filmy, prezentácie, praktické lekcie a skupinové cvičenia – dizajnovanie

 

Prihlásení:

Lucia Kurzová, Petra Habáňová, Ing. Dana Gašparová, Mária Kotalová, Zuzana Tomečková, MUDr. Chromeková, Vladimír Raffaj 

Kontakt pre prípadné otázky:

Zuzana Badinková zuzanabadinkova@gmail.com tel: 0944 124 304

 

Adresa:
MediaMate, s.r.o
76, 980 51 Veľké Teriakovce
tel.:0907 859 364
e-mail: iveta.badinkova@gmail.com