Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Návrat človeka k prírode a možnosti sociálnej ekonomiky

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 08.09.2012

Zážitkový kurz s odbornými prednáškami na tému rodinného a ekologického gazdovania a sociálnej ekonomiky na rodinnej ekofarme Mašekov mlyn.


Zameranie: Jednodňový kurz na rodinnej ekofarme Mašekov mlyn s prednáškami je určený nielen odbornej verejnosti, ale aj ľuďom, ktorí by radi žili v symbióze s prírodou, spoznali jej zákonitosti a dokázali ju využívať vo svoj prospech bez devastačných následkov a tým pádom sa pričinili k trvalo udržateľnému hospodárstvu. Počas prednášok a diskusií s Michalom Demešom a ďalšími odborníkmi spolupracujúcimi s rodinnou farmou Mašekov mlyn budeme hľadať odpovede na otázky ohľadne šetrného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a alternatívnej ekonomiky.

- Aké sú možnosti fungovania domácností v čase nestabilnej európskej a svetovej ekonomiky, ktorá zrejme prinúti ľudí si viac samostatne dopestovať ako draho nakupovať?

- Ako v niektorých prípadoch nahradiť monetárny systém výmenou služieb a sociálnou ekonomikou?

- Ako vyzerajú procesy sociálnej ekonomiky priamo v praxi?

- Aké sú možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie?

Učasť na kurze nevyžaduje osobitné vstupné odborné vedomosti, ale v prvom rade prirodzený záujem o danú problematiku. Doporučujeme prečítať: Iná ekonomika


Cieľ: Cieľom kurzu a prednášok má byť rozšírenie si obzoru a priamo na praktických príkladoch fungovania permakultúry a sociálnej ekonomiky pochopiť, čo môže byť v budúcnosti jedna z ciest prežitia – nášho i okolitého prírodného prostredia. Nemá ísť len o ekonomické a ekologické faktory nášho života. Návrat k prírode znamená aj odklon od každodennej hektiky a honby za finančným ziskom, ktoré v nás spôsobujú neventilované problémy končiace častokrát vážnymi ochoreniami. Psychohygienické a relaxačné účinky pobytu v prírode, doplnenie energie človeka z prírody by malo byť rovnako samozrejmé ako pravidelné dobitie energie vášho mobilu či laptopu.


Program:
08:30 – 09:00 – príchod na Mašekov mlyn
09:00 – 10:00 – úvod, privítanie a otvorenie kurzu
10:00 – 11:30 – exkurzia po mlyne so sprievodom a výkladom
11:30 – 13:00 – prednášky
13:00 – 14:00 – obed a prestávka
14:00 – 16:00 – pokračovanie exkurzie a prednášky
16:00 – 17:00 – otvorené diskusie a z
áver


Prezentácie Michala Demeša, Juraja Mesíka, Ľubomíra Harmanovského, Andreja Daneka, Dušana Hnilicu a ďalších spolupracujúcich odborníkov budú na nasledovné témy:

- História Mašekovho mlyna a jeho miestny, regionálny a medzinárodný vplyv.

- Permakultúra (ekologické gazdovanie) – predstavenie základných princípov, vízií a ich prepojenie do každodenného života.

- Ako usilovať o zvýšenie sebestačnosti. Pestovateľstvo - ovocie, zelenina, huby, vŕby, chovateľstvo, spracovanie produkcie.

- Hospodárenie s vodou, pôdou a prírodnými zdrojmi

- Globálne trendy a výzvy priamo ovplyvňujúce základňu Maslowovej hierarchie potrieb.

- Sociálna ekonomika - predstavenie nového ekonomicko-sociálneho softvéru - "ekonomický facebook" s možnosťou zdieľania, batru, LETS a komunitného projektového manažmentu

- Alternatívna energetika - Sila prírody a psychohygiena

Cena: 40 EUR – v cene obed, káva, čaj a voda. Možnosti platby: 1. Formou peňažnej ekonomiky – 40 EUR 2. Prostredníctvom LETS alebo Časovej Banky v ekvivalente 40 EUR, resp. inej sumy v závislosti od dĺžky Vašej účasti na kurze. 1 hodina prednášok = 1 hodine práce na ekofarme alebo iný tovar, služba v uvedenej hodnote - vzájomnou dohodou. Týmto sa priamo v praxi budeme učiť fungovaniu sociálnej ekonomiky. Maximálny počet 25 ludi.


Registrovaní účastníci: Michal Demeš, Juraj Mesík, Zuzana Badinková, Katarína Badinková, Dušan Macejko, Ľuboslava Macejková, Veronika Repková, Ľubomír Harmanovský, Andrej Danek, Dušan Hnilica, Richard Filipko, Katarína Šimeková, Matúš Školník, Karol Závodský, Robert Zelník, Radim a Laura Brettschneiderovci, Robo Jankovich,


Privítame aj účasť Vašich detí (do 12 rokov zdarma), pre ktoré Katarína Badinková, študentka pedagogickej fakulty UK Bratislava pripraví samostatný program. Deti tak môžu stráviť peknú sobotu v prírode na rodinnej ekofarme.
Na ekofarme Mašekov mlyn je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje, v rámci ochrany zvierat, ktoré na farme žijú, nie je dovolené priniesť vlastných štvornohých spoločníkov. Pozitívna nálada a otvorená myseľ sú vítané.


Možnosť nákupu z dvora: sezónne ovocie a zelenina, med, liečivé byliny, sadenice pôvodných úžitkových a okrasných drevín, sadby húb a hríbov atď.


Bližšie info a prihláška svojej účasti:
Zuzana Badinková zuzanabadinkova@gmail.com tel: 0944 124 304

Adresa:
MediaMate, s.r.o
76, 980 51 Veľké Teriakovce
tel.:0907 859 364
e-mail: iveta.badinkova@gmail.com