Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Bakalárska práca

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 08.10.2009 - 08.10.2010

Po úspešnom obhájení Bakalárskej práce plánujeme ďalší monitoring, výskum a aktivity vedúce ku zvýšeniu ekologickej stability územia a úrovovne protipovodňových opatrení v okolí farmy a rieky Žitavy. Centrom našeho záujmu je na úsek od žitavského mosta v Hornom Ohaji do potoka - pravostranného pritoku z Novianskeho rybníka. 

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov mlyn, 95201 Vráble
tel.:0915 764 816
e-mail: michaldemes@gmail.com