Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Environmentálna letná škola

Miesto konania: Požitavské múzeum mlynárstva Mašekov mlyn
Termín konania: 07.07.2010

Exkurzia žiakov zo ZŠ v Nových Zámkoch. V mesiaci júl 2010 organizujú na škole tzv. Environmentálnu letnú školu. V rámci programu navštívi farmu 40 detí vo veku 7-10 rokov.

Goriláková Renáta (dodo@lanovkanz.sk)

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98
fax: mob. 0915 977 837
e-mail: shr.demesova@centrum.sk

Bankové spojenie:
DEXIA Banka Slovensko a. s., pobočka Vráble
Číslo účtu: 221 5834001 / 5600
Účel platby:

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98