Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Miestna oslava Svetového dňa vody

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 17.03.2012

Zahájili sme prípravu na tradičnú oslavu Svetového dňa vody, ktorý sa bude na farme konať v sobotu 17. marca 2012. Budeme čistiť úsek rieky medzi mostom na Hornom Ohaji po meandre. Na danom úseky rieky budeme tiež ošetrovať staré vŕby hlavatice a dosádzať nové stromčeky pri rieke dopestované v Lesnej škôlke Fontis.

Veríme, že takýmto spôsobom najlepšie prispejeme ku vzdaniu úcty vode a rieke Žitave.

Začiatok podujatia je o 9 00 hod na mlyne. Pracovné pomôcky a občerstvenie sú zabezpečené. Uvítame každú pomocnú ruku.

Už tretí rok čistenie rieky Žitava a jej prítokov v rámci osláv Svetového dňa vody na Požitaví organizuje OZ Fontis v rámci projektu Zelené Požitavie. Oficiálnu stránku Zeleného Požitavia nájdete tu: www.zelene.pozitavie.sk

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk