Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Kurz košikárstva - 7. ročník

Miesto konania: Požitavské múzeum mlynárstva Mašekov mlyn
Termín konania: 17.03.2012

Rodinná farma Mašekov mlyn, Dušan Bafrnec a mesto Vráble Vás srdečne pozývajú na:

KURZ KOŠIKÁRSTVA - 7. ročník

Termín: 17. marec 2012 (sobota)
Miesto: Mašekov mlyn
Čas: 09:00 - 16:00 hod.
Kurzovné: 30,- EURO/osoba
Školiteľ: Dušan Bafrnec

Registrovaní učastníci: p. Pulmanová, Ida Košťaliková, Marcela Hudecová, Miloslava Grošaftová, Terézia Maytisová, Ján Hajna, Anna Vargová, H. Vavrová

Prihlásiť sa je možné do 5. marca na doleuvedenej adrese. V nákladoch kurzovného sú zahrnuté lektorský honorár, prehliadka Salicária a stavieb LandArtu, výmena praktických skúseností z pestovania vŕby, materiál, obed, občerstvenie a režijné náklady. Prihlásiť sa možno až do naplnenia počtu 8 ľudí. Možnosť účasti aj vzájomnou dohodou cez LETS, pomocou na farme, ako aj nákupu košikárskeho prútia a rezkov vhodných na výsadbu. Uvítame aj vzájomnú výmenu nových druhov košikárskych, energetických a včelárskych druhov vŕby.

Praktické rady pre účastníkov: Vhodné teplé oblečenie, vlastné nožnice a nôž.

Doporučené informácie a odkazy na preštudovanie nájdete na na tejto stránke v časti Salicárium CS.

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98