Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
História

Stránku manažuje Ľuboš Trubíni, e-mail: lubos.trubini@zitava.sk

 

HISTÓRIA ÚZEMIA:

Život v okolí Mašekovho mlyna existoval už odpradávna. V roku 1319 sa na mieste farmy spomína starý drevený vodný mlyn, ktorý mlel pre ostrihomského arcibiskupa kvalitnú múku. Prakticky od tohto roku tu stál vodný mlyn s okolitými stavbami, kde mlynári chovali domáce zvieratá a pestovali kvalitné potraviny. Tento vývoj pokračoval niekoľko storočí až do druhej polovice 20. storočia.

V roku 1996, po štyridsaťročnom pustnutí okolia mlyna, kúpila rodina Michala Demeša mlyn s priľahlým areálom. Od tohto roku sa mlynárskemu gazdovskému dvoru vrátil život. Rodina Demešovcov pripravovala založenie múzea. Po dohode s občianskym združením Fontis v auguste 2004 začala svojpomocne budovať živý agrárny skanzen - Požitavské múzeum mlynárstva. V múzeu sa každoročne koná unikátne stretnutie milovníkov histórie pod názvom Sympózium. Pri príležitosti prvého ročníka Sympózia vznikol spolok Slovenská mlynologická spoločnosť, ktorej sekretariát bude mať sídlo práve na Mašekovom mlyne.

Pri príležitosti budovania múzea vznikla potreba zmapovať históriu mlynov, napísať a vydať knižné dielo pod názvom História požitavských vodných mlynov, na vydaní ktorej sa podieľa tvorivá skupina nadšencov: Jozef Trubíni, Ľuboš Trubíni a Ladislav Mlynka.

Po dohode viacerých združení a spolkov sme začali budovať zatiaľ neformálnu komunitu Priatelia rieky Žitavy, v ktorej figurujú: Rodinná farma Mašekov mlyn, Fontis - občianske združenie, Prírodná rezervácia Žitavský luh, Vrábeľský skauti a Bohatská šanca - občianske združenie.

DEJINY MAŠEKOVHO A BENKOVIČOVHO MLYNA:
Udalosti
Inštitúcioe a múzeá
Súvisiace linky