Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Diskutovali, ako zapriahnuť energiu zo slnka

Podľa slnečných kolektorov, otáčajúcich sa malých i väčších veterných mlynov či podľa ruchu návštevníkov sa v sobotu 19. augusta dalo uhádnuť, že sa na Mašekovom mlyne v Hornom Ohaji niečo deje. Už po štvrtýkrát sa tu konal Solarfest 2006. Zmyslom tohto podujatia bolo zamyslieť sa nad možnosťou využívania obnoviteľných zdrojov energie, akým je slnko, voda alebo biomasa. „Energia začína byť čoraz náročnejšou a viac diskutovanou témou vzhľadom na jej dostupnosť cez tradičné druhy energií, ako je plyn alebo energia získaná z jadra,“ hovorí Michal Demeš, spoluorganizátor podujatia organizovaného občianskym združením Fontis. „Na druhej strane máme pomerne dosť energie, ktorú nevyužívame. V našich pomeroch je to hlavne energia z dreva, ktoré dnes nazývame biomasa. Obrovským zdrojom energie sú vodné toky. Napríklad voľakedy bolo na rieke Žitave 50 mlynov a dnes všetky zanikli. Dnes je rieka Žitava z tohto pohľadu nevyužité. Zmyslom Solarfestu je pozvať ľudí, ktorí sa zaoberajú využitím alternatívnych zdrojov energie, aby nám vedeli poradiť alebo pomôcť obnoviť to, čo tu už raz bolo – v našom prípade malá vodná elektráreň na Mašekovom mlyne a tiež ukázať využitie doplnkových zdrojov energie slnka a drevnej hmoty,“ dodáva M. Demeš.

Ďalej sme sa dozvedeli, že prezentačnej akcie sa zúčastnili odborníci z tejto oblasti, napríklad jeden z najvýznamnejších odborníkov Milan Novák, manažér fi rmy, ktorá dodáva zariadenia pre rozličné stavby alebo na vykurovanie bazénov, Jaroslav Korvín, ktorý robí energetické systémy na báze produktov pre bežného spotrebiteľa. O geopatogénnych zónach hovoril pán Sándor, špičkový odborník na energiu zeme.

Prítomní si vypočuli prednášku z oblasti využitia gravitačnej sily, o ktorú sa postaral fyzik Laszló Ozsgyani (na snímke 2). Podľa názoru Michala Demeša je tento fyzik veľmi originálny vo svojom myslení, „pretože ponúka možnosť využitia energie z gravitácie – z nevyčerpateľného zdroja energie, ktorá drží spolu celú heliocentrickú sústavu a dokáže spolu udržať všetky planéty v slnečnej sústave.“ Na tejto prednáške predviedol pokus na takzvanom gravitátore, kde dokázal, ako na seba pôsobia gravitáciou i oveľa menšie telesá, ako sú planéty a hviezdy. „Slnečnú energiu, ktorá je na každom centimetri tejto planéty, netreba nakupovať ani vyrábať, treba ju zapriahnuť,“ povedal okrem iného Ozsgyani. Uviedol tiež, že ešte môže prísť do Vrábeľ a urobiť prednášku o gravitačnej sile pre širokú verejnosť.

A aký je názor Michala Demeša na zatiaľ malé využitie alternatívnych zdrojov energie vzhľadom k legislatíve na Slovensku? „Sú to nové oblasti, ktoré ešte súčasne platná legislatíva nedokázala dostatočne efektívne obsiahnuť. Pokiaľ fyzici a technológovia veci zvládli, legislatívci a obchodníci za nimi v tomto smere zaostávajú. Ako bude legislatíva postupovať, závisí okrem iného aj od politikov, ktorí v tejto oblasti robia a určite sa týmto zaoberajú,“ odpovedal M. Demeš a dodal, že neostáva nič iné, ako byť trpezlivým, kým stav na Slovensku bude podobný ako v rozvinutých krajinách Európskej únie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Dóriová
(4. september 2006) Naše Vráble