Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Na Mašekovom mlyne sa stretli priaznivci alternatívnej ekonomiky

Koncom augusta sa na rodinnej farme Mašekov mlyn v Hornom Ohaji pri Vrábloch stretli priaznivci alternatívnych ekonomických systémov (AESKY).

Po krátkom predstavení situácie v Európe, kde – predovšetkým v štátoch západnej Európy v súčasnosti funguje niekoľko stoviek alternatívnych ekonomických systémov ako LETS, Časové banky, doplnkové-lokálne meny, Etické bankovníctvo a pod. – sa pozornosť presunula na Slovensko.

Michal Demeš predstavil funkčnosť LETS systému na Mašekovom mlyne, kde je možné si zaobstarať mnohé služby a ekologické produkty aj “lokálnou menou“ VEURO, ktorá je protihodnotou 1 hodiny práce na farme v aktuálnom kurze 1:1 k EURO. Domáci med sa napr. dá kúpiť za 120 korún, ale aj za 3 VEURO, čo sú 3 hodiny práce na farme. Podobne i denný pobyt so stravou na farme má hodnotu 3 VEURO.

AESKY majú za cieľ zvyšovať kvalitu života všetkých ľudí, keď vo väčšine prípadov umožňujú výmenu nekomerčných služieb či tovarov. Zmysluplné využitie času napr. pomocou v záhrade, zaúčaním práce s počítačom, opatery detí, starostlivosťou o psíka v čase dovolenky a pod. umožňuje v komunite ľudí široký záber výmeny rôznych aktivít, zručností či tovarov i pre skupiny, ktoré nie sú “solventné“ - od detí a mládeže až po seniorov, výrazne môže znížiť negatívne sociálne dopady nezamestnanosti a zároveň vytvára nové kvalitatívne vzťahy – priateľstvá, adoptívnych starých rodičov a pod.

Keďže účastníci stretnutia sú presvedčení o prínose a potrebe takýchto systémov aj na Slovensku, ako jednu z hlavných priorít v súčasnosti považujú šíriť informovanosť obyvateľov SR o princípoch, ale aj konkrétnych, funkčných prípadoch “AESieK“ v Európe. Rovnako sú podľa účastníkov stretnutia potrené materiály, ktoré ukážu možnosti niečo konať tu a teraz na úrovni: jednotlivca, skupiny-spoločenstva-komunity (napr. škola), obce či miesta, mikroregiónu, na úrovni národnej ako aj medzinárodnej.

Prvým výstupom by mohli byť informačné materiály, sprievodcovia alternatívnou ekonomikou vo forme stručného letáku pre širokú verejnosť, infobrožúrky pre jednotlivcov a rodiny s hlbším záujmom a infomanuálu pre obce a mikroregióny. Ďalšie materiály by mali byť k dispozícii aj na internetovej stránke Inej ekonomiky.

Vytváranie alternatívnych ekonomických systémov na Slovensku bude potrebovať poznanie a následne vôľu a ochotu niečo konať, preto privítame akúkoľvek ochotu pomôcť zo strany vašich čitateľov," uviedol jeden z účastníkov a priznivcov inej ekonomiky Daniel Lešinský (lesinsky@chnagenet.sk). Lebo "poznať, mať možnosť a chcieť sú predpoklady pre dobre konať – začať tu a teraz môže skutočne každý z nás."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

redakcia
(5. september 2005) www.changenet.sk