Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
O obnoviteľných zdrojoch na Agrokomplexe a Solarfeste 2006

Na Nitrianskom výstavisku Agrokomplexu sa stretli vystavovatelia návštevníci už po 33-krát na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu. Je to na slovenské pomery zrejme najväcšia výstavná akcia do rozlohy, počtu vystavovateľov, ale hlavne návštevníkov, ktorých počet dosiahol tohto roku viac ako 90-tisíc.

Jedným zo sprievodných programov bolo aj diskusné fórum venované obnoviteľným zdrojom energie - konkrétne využívaniu biomasy pre energetické účely. Podujatie bolo rozložené do troch dní. Prvý deň bol venovaný energetickej politike vo všeobecnosti, legislatíve, podpore a využívaniu biomasy na Slovensku, ale aj v EÚ. Druhý deň boli na programe dve témy: pestovanie energetických plodínna biomasua zber, spracovanie, skladovanie a manipulácia s bíomasou a transformácia energie z drevenejbiomasy. Posledný, tretí deň patril téme biopalív. Akcia bola dobre pripravenáa zúcastnili sa jej kompetentní pracovníci z MHSR, MŽPSR, zo zahraničia a z pracovísk, ktoré sa na Slovensku tejto tematike venujú. Ako to už u nás býva, iniciatíva vychádzazdola a legislatívaa systémový prístup k riešenej problematike sa iba pripravuje. Záujem o tému bol značný a záujemcovia dostali na svoje otázky vcelku konkrétne odpovede. Súčasťou akcie boli aj expozície zariadení na prípravu paliet, kotle na rôzne druhy biopaliva, expozícia bioplynu a dalšie expozície súvísiace s témou obnoviteľných zdrojov energie.

V rovnakom čase v auguste sa konal neďaleko od Nitry, konkrétne v Hornom Ohaji na Mašekovom mlyne, už 4. ročník Solarfestu. Mašekov mlyn, v súčasnej dobe už nefunkčný, je jedným zo sústavy bývalých mlynov na rieke Žitave. Názov mlyna dal meno aj farme s rozlohou niečo cez 25 ha, na ktorej už 9 rokov hospodári rodina Demešových, ktorá je hostiteľom Solarfestu. Rozhovor s Michalom Demešom, farmárom, ale zároveň aj špickovým expertom pre poľnohospodárstvo v rámci OSN bol zaujímavý a poučný. Farma je založená naekologickom princípe hospodárenia. Zvieratá: ovce, daniele, kozy, poníky, somáre sa pohybujú vo voľných výbehoch, používané farmárske postupy vychádzajú z tradíciípredošlých generácií. Vybudovanie farmy do Kombinácia kolla na biopalivoa solárny panel sa pre naše podmienky javí ako najoptimálnejšia súčasného stavu nebolo ani jednoduché ani ľahké. Farmár Demeš však je presvedčený, a nakoniecje v tejto oblasti odborník, že jeho farma bude úspešná. Na príprave priebehu akcie sa podieľalo Občianske združenie Fontis.

Účastníci, ktorých sa zišlo okolo tridsiatky, boli pestrého zloženia a ich návšteva Solarfestu mala rôzne dôvody. Jedni si prišli podiskutovať a vypocuť prezentácie, druhí sa prišli oboznámiť s možnosťami využitia obnoviteľných zdrojov. Na svoje si prišla skôr druhá skupina, ktorá mala možnosť vidieť aj v činnosti rôzne typy fotovoltaických článkov, veternú elektráreň, ale aj kombináciu helíočlánkovs kotlom na peletya drevenú hmotu, čo je pre Slovensko zrejme najperspektívnejšia kombinácia. Zaujímavá bola aj malá vodná elektráreň DVEs bez lopatkovou turbínou SETUR, ktorú vyrába Mechanika Králuv Dvur, s.r.o. s minimálnymi nárokmi na prietok a spád dokážu elektrárne vyrobiť od 75 Wat do 7 000 W. Problémom je však cena elektrárnicky, ktorá závisí od veľkosti a typu použitého generátora.

V krátkom vystúpení riaditeľa Thermosolaru zo Žiaru nad Hronom Ing. Milana Nováka sa záujemcovia dozvedeli o súčasnom stave využívania solárnej energie na Slovensku v porovnani s inými krajinami Európy. O polarizácii vody s praktickou ukážkou vystúpil Andrej Sándor, o aktivitách spojených s výskumom gravitácie a o výučbe pohybu planét prednášal profesor László Ozsgyáni z Budapešti. Jozef Korvín (EKOsolar, s.r.o) zabezpečil výstavku a predvádzanie rôznych technických zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Prostredie stredne veľkej farmy je priam ideálnym priestorom, kde je možné rozdebatovať rôzne aspekty využívania, pestovania a spracovania biopalív a bioplynu, slnečnej a vodnej energie. O ďalšom osude Solarfestu na farme rodiny Demešových rozhodujú jej majitelia. Za odbornú úroveň akcie sú však svojím spôsobom zodpovední všetci úcastníci. Bola by však škoda nepokracovať a nevylepšovať neformálne stretnutie ľudí mysliacich o krok ďalej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ing. Ján Lichý, (10. september 2006, Enviromagazín 11/2006)