Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Rybárstvo
RYBÁRSTVO NA FARME:

Už od dávna živilo rybárstvo obyvateľov Požitavia. Bohatstvo rýb umožňovalo chytať ryby do holých rúk bez nástrojov. Naši predkovia chytali ryby aj vo voľnej prírode, keď sa rozliala Žitava, ale aj v časoch pokojného toku rieky najmä pod kameňmi, vo výmoľoch pod brehmi. V súčasnosti sa v rieke vyskytujú tieto druhy: Kapor obyčajný (Cyprinus carpio), Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), Mreňa riečna (Barbus barbus), Pleskáč vysoký (Abramis brama), Lieň obyčajný (Tinca tinca), Šťuka obyčajná (Esox lucius), Belička obyčajná (Alburnus alburnus), Hrúz škvrnitý (Gobio gobio) a Čík obyčajný (Misgurnus fossilis). Z času na čas sa v rieke obyjavý aj pstruh riečny.

ZAUJÍMAVOSTI O RYBÁRSTVE:
SÚVISIACE LINKY: