Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
História rybárstva na území dnešného Slovenska

V stredoveku bolo na území Slovenska veľké množstvo neregulovaných riečnych tokov. Na juhozápadnom Slovensku sa nachádzalo obrovské množstvo bočných ramien riek, jazier, močarísk a toto územie bolo priam posiate vodnými plochami.

O rozšírení rybolovu u našich predkov svedčia mnohé listinné zmienky a miestne názvy typu služobných osád. V celom Uhorsku bolo údajne až 21 takýchto osád so stredovekým koreňom slova - rybár (halász - maď.). O rybárstve svedčia nálezy rôznych háčkov, rybacích kostičiek...

Na mnohých územiach Slovenska, najmä však pri väčších riekach, objavili archeológovia artefakty drevených rybárskych najmä však prútených udíc.

Vo všobecnosti platilo u starých Slovákov, že ryby patrili vo všetkých vrstvách spoločnosti k najviac obľúbeným pokrmom. Jedli sa oveľa viac ako dnes. Súviselo to aj s cirkevnými pôstmi, počas ktorých sa nesmelo jesť mäso, mlieko ba ani vajcia. Povolené bolo mäso len zo studenokrvných živočíchov ako boli napríklad ryby, raky, žaby, mušla či slimáky.

Ryby sa podávali aj ako úžasné pochúťky v rôznych nálevoch, či už pečené alebo sušené, solené alebo údené.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spracované voľne podľa:
- Dvořáková, D.: Rytier a jeho kráľ. Vydavateľstvo Rak, 2003, s. 182-183
- Sokolovský, L a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin 1999.