Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Vzdelávanie na farme

 

VŠEOBECNE O VZDELÁVANÍ:

Rodinná farma spolupracuje najmä s mladými ľuďmi z viacerých univerzít ako napr. Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími univerzitami. Spolupráca spočíva najmä v pomoci vysokoškolským študentom pri ich výskume, diplomových prácach, postgraduálnom štúdiu či absolvovaní praxe.

Podmienky na farme vytvárajú možnosť realizácie pri bádaní, študovaní a získavaní praktických poznatkov a skúseností z rôznych okruhov prírodnych a humanitných vied ako aj praxe z rodinného farmárenia.

ZATIAĽ MOŽNOSŤ VZDELÁVANIA ČI PRAXE VYUŽILI:
 • Michal Demeš, UKF Nitra, Bakalárska práca: Možnosti využitia potenciálu krajiny prostredníctvom rodinnej farmy
 • Reka Incze, CEU Budapešť, Envirometálne aspekty rozvoja vidieka
 • Eva Bartovičová, UKF Nitra, kulturológia, etnológia a výskum ľudových remesiel
 • Ľuboš Trubíni, UMB Banská Bystrica, bádanie o histórií požitavských mlynov a požitavských remesiel
 • Iveta Lossmanová, VSZ Praha, Stavby v ekologickom poľnohospodárstve
 • Martin Ceľuch, TU Zvolen, Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Výskum netopierov
 • Martina Krištoficová, UMB Banská Bystrica, Eko-agro turizmus
 • Katarína Mladá, UKF Nitra, Katedra manažmentu kultúry a turizmu
 • Matúš Tóth, SOU Vráble, letná prax
 • Juraj Lieskovský, UMB Banská Bystrica, Geograficko informačné systémy, výskum drevín
 • Marek Sádovský, SPU Nitra, Geograficko informačné systémy, botanika
 • Mária Bartovičová, UKF Nitra, Animátor voľného času
 • Ján Šlinský, overovanie svojej technológie AGRROKRUH
 • Dušan Bafrnec, kurzy košikárstva


 • Na referencie a skúsenosti sa odporúčame opýtať ľudí s osobnou skúsenosťou z farmy...


SÚVISIACE LINKY: