Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Územie a Geografické Informačné Systémy
Žitavské meandre
O ŽITAVSKÝCH MEANDROCH:

Záujmom neformálnej skupiny ľudí združených okolo Mašekovho mlyna je chrániť posledný nezregulovaný úsek rieky Žitavy medzi obcami Horný ohaj a Nová Ves nad Žitavou. V úzkej spolupráci s odborníkmi z chráneného územia Žitavský luh i ďalšími zainteresovanými ľuďmi a organizáciami chceme vytvoriť chránené územie Žitavské meandre. Máme záujem takto uchovať jeden z posledných civilizáciou neporušených úsekov rieky v jeho pôvodnej forme, ako aj pobrežých porastov okolo rieky pre ďalsie generácie. Prírodé, šetrné poľnohospodárske postupy na ekologicky zameranej farme a obnova časti pôvodných nivných lúk je jednou z našich priorít.

Súvisiace články v médiách:

  • Je Žitava opäť ohrozená? -- /25. 1. 2006, www.zitava.sk/
  • Rieka Žitava sa opäť vyliala z koryta -- /19. 1. 2006, Naše Vráble/
  • Voda ohrozovala aj Teleflex -- /12. 1. 2006, Nitrianske noviny/


  • Súvisiace linky:

  • Fotogaléria rieky v okolí Mašekovho mlyna
  • Prírodná rezervácia Žitavský luh